top of page

Svetovanja za starše

Komu so svetovanja namenjena?

Logopedsko svetovanje za starše je namenjeno tistim staršem, ki želite o razvoju jezika in govora vedeti več, Staršem ki želite poznati posebnosti in skrivnosti govora v obdobju v katerem se trenutno nahaja vaš otrok, jih izkoristiti in tako svojim otrokom omogočiti, da bi se razvili v kar najbolj uspešne govorce, šolarje, bralce, ... . To ste lahko:

- Starši malčkov, ki so okoli enega leta uspeli izreči svoje prve besede a že črpajo nam nepredstavljivo število informacij in besed z okolice,

- Starši otrok, ki po drugem rojstnem dnevu presenečajo s pravo eksplozijo novih besed in te besede povezujejo v slovnično nepravilne a pomensko vse bolj polne stavke.

- Starši otrok, ki okoli tretjega leta s pravo poplavo vprašanj sporočajo, da se nahajajo v ključnem obdobju za spontano osvajanje jezikovnih zakonitosti in govornih veščin.

- Starši otrok, ki se od četrtega leta naprej s slušnim in vidnim zaznavanjem vse bolj kompleksnih elementov jezika pripravljajo na vstop v šolo in s tem na začetno obdobje branja.

 

Kaj boste na svetovanju izvedeli?

Glede na starost vašega otroka so vam bomo predstavili načine za bolj poučno in informacij polno spontano komunikacijo z njim. Tako bomo bogatili otrokovo slušno pozornost, sposobnosti razumevanja, pomnjenja, zaznavanja in doživljanja okolice, širili bomo besedni zaklad ... in s tem govorno-jezikovni ter splošni razvoj otroka.

Odgovorili vam bomo na pogosta vprašanja:

Kakšen govorni model sem kot starš?

Kako ustvariti za govor najbolj vzpodbudno okolje?

Kako vzpodbujati otrokov besednjak?

Kako otroku pomagati razširiti stavek?

Kako z otrokom brati knjigo?

Kdaj je najbolje otroku predstaviti informacijo?

Kako je najbolje otroku predstaviti informacijo?

Je očesni stik pomemben?

Na kaj moram biti pozoren, pri govoru mojega otroka?

Kdaj bi se bilo koristno posvetovati z logopedom?

- In drugo ... .

 

Predstavljene vam bodo različne tehnike za spontano vzpodbujanje govorno–jezikovnega razvoja vašega otroka tekom vsakodnevnih aktivnosti, ritualov in rabe didaktičnih pripomočkov, igrač ter medijev.

- Vzpodbujanje govorno-jezikovnega razvoja med aktivnostmi ali rituali kot so oblačenje, umivanje, hranjenje, izleti, vožnja, obisk babice, obisk trgovine, obisk živalskega vrta, obisk kmetije, ... .

- Vzpodbujanje govorno-jezikovnega razvoja med branjem slikanice ali knjige.

- Vzpodbujanje govorno-jezikovnega razvoja med igranjem družabnih iger, rabe didaktičnih igrač, … .

- Vzpodbujanje govorno-jezikovnega razvoja med rabo ali gledanjem televizije, računalnika, tablice, telefona, ... .

- Vzpodbujanje govorno-jezikovnega razvoja ob uvajanju drugega ali celo tretjega jezika v predšolski dobi.

- In drugo ... .

Predstavljene tehnike in priporočila za vzpodbujanje govorno-jezikovnega razvoja boste prejeli tudi v pisni obliki.

 

Kdaj se svetovanja udeležiti?

Logopedsko svetovanje je podobno kot logopedska obravnava najbolj priporočljivo v obdobju od rojstva pa do 5 leta starosti. Glede na specifična področja pa je lahko aktualno vse tam do dopolnjenega 9 leta leta starosti.

Razlog za to je dejstvo, da se od rojstva do 5 leta se govor in jezik razvijata izredno hitro. Otrok se ju uči večinoma spontano in na ta način postavi temelje za uspešno govorno–jezikovno komunikacijo. Uspešnost je odvisna predvsem od individualnih predispozicij, jezikovnega vzora in govornih vzpodbud, ki jih okolica nudi otroku. Od petega do devetega leta se proces učenja govora in jezika nadaljuje a nekoliko upočasni.

Zakaj se svetovanja udeležiti?

V zadnjih dveh desetletjih zaradi prezaposlenih staršev, zmanjšane vloge starih staršev, pomanjkanja druženja med družinami in vrstniki, obilice igrač in internetnih informacij, vse večje vloge medijev, itd., prihaja do manjka kvalitetne govorno–jezikovne interakcije med otrokom in okolico. To vpliva na pojavnost vse večjega števila govorno–jezikovnih motenj in znižanja splošnega nivoja govorno–jezikovnih sposobnosti med otroci.

 

Zakaj je bila prva beseda mojega otroka prav ta?

Zakaj moj sin govori manj, kot je pri teh letih govorila starejša hčerka? Zakaj moj otrok želi, da mu vedno pripovedujem eno in isto zgodbo?

Zakaj moj otrok tvori nepravilne stavke?

Zakaj se mojemu otroku zatika pri govoru?

Zakaj mi otrok postavlja ena in ista vprašanja?

Zakaj moj otrok ne sliši razlike med podobnima glasovoma?

Zakaj moj otrok večkrat zapored napačno prebere isto besedo?, …

 

Našteli smo le nekaj izmed številnih vprašanj, s katerimi nas v različnih obdobjih otrokovega odraščanja naslavljate starši.

V vsakem obdobju govorno–jezikovnega razvoja prihaja do specifičnih govorno–jezikovnih vzorcev. Ta predstavljajo otrokovo naravno pot v procesu razvijanja govora in jezika.

Odzivi okolice na te govorno jezikovne - vzorce, otroka opogumljajo in vzpodbujajo ali pa v njem zatirajo željo po komunikaciji in na ta način preprečujejo, da bi izkoristil svoje govorno–jezikovne kapacitete.

 

Starši ki se boste pomena specifičnih govorno–jezikovnih vzorcev zavedali in jih razumeli, boste lahko čas preživet z otrokom izkoristili bolje. Svojo govorno–jezikovno komunikacijo z otroci boste glede naše predloge prilagodili in tako otroku omogočili kar najbolj kvalitetne govorno–jezikovne izkušnje in razvoj.

Kaj boste izvedeli?
Kdaj se ga udeležiti?
Zakaj se ga udeležiti?
Komu so namenjena?
bottom of page